SWEEP(Yol boyunca ötelemek)

Herhangi bir kesiti belli bir yol boyunca öteleyerek cisim oluşturmaya SWEEP denir.

Alt resimdeki parçanın kulp(sap) kısmını beraberce yapmaya çalışalım.

user posted image

öncelikle, esas parçamız için "XY Plane" seçerek "New Sketch" ile çizime başlıyoruz. 20 x 40 bir dikdörtgen çizdikten sonra Fillet (r=4) ile köşeleri yuvarlatıyoruz.

user posted image

Finish sketch ve F6 dan izometrik görünüşe geçiyoıruz. Extrude penceresinden yükseltme yönünü aşağıya, yüksekliğimizi de 2 mm olarak ayarlıyoruz.

user posted image

user posted image

Parçamızın üst yüzeyine, köşeleri delmek için 4 adet daire çizeceğiz.

user posted image

Köşe yuvarlamalarının merkezine daireleri çizdikten sonra çizim modundan çıkıp Extrude ile yükseklik vererek parçamızın köşelerine delik açacağız.

user posted image

user posted image

Deliklerimizi yerleştirdikten sonra Browser penceresinden ORİGİN altındaki "XZ Plane" seçip sağ-tuş tan "New sketch" ile kulp eksenini çizeceğiz.

user posted image

Kulp eksenimiz parçamızı ikiye ayıran "XZ Plane" çizim düzleminde yerleşti. Şimdi ise Kulp kesitimiz dairesel olduğu için üstte çizilen eksenin bir ucuna dairemizi çizeceğiz. Bunun için izometrik görünüşte parçamızın üst yüzeyini seçip "New Sketch" ile çizim moduna geçiyoruz.

user posted image

user posted image

Dairemiz çizildi. Önemli bir nokta var: Kesit çizgisi ile eksen çizgisi farklı düzlemlerde ve farklı SKETCH ler olmak zorundadır.

user posted image

Üstteki resimdeki gibi; eksen çizgisi SKETCH3, kesit çizgisi SKETCH4 olarak ayrı ayrı obje olarak çizilmelidir.

Sağ-tuş tan Finish Sketch ve F6 ile izometrik görünüşe geçiyoruz.

user posted image

Sweep tuşuna tıklayarak penceremiz geliyor. Profile yanındaki ok seçili iken dairesel kesiti seçiyoruz. Daha sonra PATH yanındaki ok seçili iken eksenimizi seçiyoruz. OK tuşuna tıkladığımızda parçamız aşağıdaki gibi oluşuyor.

user posted image

Sonuç olarak dairesel kesitimiz eksen boyunca ötelenerek kulp şeklimiz oluştu. Yani kulp şeklimizin nasıl olmasını istiyorsak eksen çizgimizi o şekilde çiziyoruz. Kulp şeklimizin gerçekliğe yakın olarak sağlamlığını sağlamak için; üst yüzeyle kulp uçlarımızın kesiştiği yeri, yani kulp uçlarımızı oluşturan dairesel kesitleri seçerek FİLLET (radius=2 mm) komutu ile yuvarlıyoruz.

user posted image

user posted image

---------------------------------------------------------------------------------------

COİL (Yay)

Yay oluşturabilmek için aynı sketch içinde yay eksenimizi ve yay kesitimizi çizdikten sonra Coil penceresi vasıtasıyla herşeyi ayarlayabiliyoruz.

Yay parçamız aşağıdaki gibi olsun.

user posted image

Öncelikle "XY Plane" çizim düzlemine yay eksenimizi ve bu eksene belli bir uzaklığa yay kesitimizi çiziyoruz.

user posted image

Daha sonra Sol menüden COİL tuşuna tıklıyoruz ve penceremiz geliyor.

user posted image

çizimimizde kapalı alan sadece daire olduğu için Profile yanındaki ok ile otomatik olarak daire seçildi. Biz AXİS yanındaki kırmızı oka tıklayıp çizgimizi seçtiğimizde yayın tam bir turluk ön görünüşü oluştu. Rotation kısmından sağ sarmal veya sol sarmal olmasını ayarlıyoruz.

user posted image

Pencerenin Coil Size kısmından Type:Pitch and Revolution seçiyoruz. Pitch:hatve, Revolution: :Tur değerlerimizi sırasıyla Pitch:10mm, Revolution:5 olarak değiştirip OK tuşu ile işlemi bitiriyoruz.

user posted image

user posted image

user posted image

Daha değişik yay oluşturmak için Coil penceresindeki değerleri değiştirmeniz yeterlidir.

user posted image

Üst resimde sadece Taper kısmına (-15) değerini girerek, giderek daralan yay yapabilirsiniz. Bu değeri pozitif (15) girerseniz, giderek genişleyen yay oluşturursunuz.

user posted image

user posted image

Type kısmından Revolution and Height seçip, Height değerini 50mm yaparsanız yayımızın toplam uzunluğu 50 mm olur.

user posted image

user posted image